„Vyčistime Tomášov“v podaní členov občianskeho združenia  „Pre náš Tomášov“

 

Dňa 18. apríla 2015 naša obec  -  komisia obrany, verejného poriadku, bezpečnosti a životného prostredia zorganizovala pri príležitosti Dňa Zeme aktivitu pod názvom „Vyčistime Tomášov“.

 

Na výrobe plagátov na propagáciu tejto aktivity sa  podieľali  deti   z oboch základných škôl – deti vlastnoručne vytvorili skutočne pútavé plagáty, ktoré boli vyvesené po našej obci.   Na facebooku túto aktivitu zasa pekne spropagovali Tomášovskí vodníci – A féli vízimanók,                   a to vytvorením udalosti na tento deň.

Okrem organizátorov akcie, učiteľov a žiakov oboch základných škôl,  tomášovských hasičov, skautov z 24. skautského zboru Sv. Ladislava, miestnych  poľovníkov, tomášovských vodníkov, našich „vraj starých a ubolených“ dôchodcov (čomu zaiste neveríme) a iných dobrovoľníkov (a veru aj tých najmenších) sa tejto aktivity s radosťou zúčastnili aj členovia občianskeho združenia Pre náš Tomášov.

V túto mimoriadne chladnú aprílovú sobotu sme sa  podľa pokynov všetci  stretli                    o 8 hodine  ráno pred kultúrnym domom.  I napriek tomu, že bolo  veľmi chladno (našťastie nám  však nepršalo),  i napriek tomu, že bola sobota  - všetci prácechtiví prichádzali  pred kultúrny dom s úsmevom na tvári a s veľkým odhodlaním priložiť „ruku k dielu“. Všetci prišli  urobiť niečo užitočné a zmysluplné pre našu Zem, pre naše životné prostredie, pre našu obec v ktorej žijeme.        

Po podpísaní prezenčnej listiny obce, po vyfasovaní pracovných rukavíc, čiernych a priesvitných plastových vriec na odpad, pitného režimu a po vydaní patričných usmernení ohľadne zberu a triedenia odpadu sme sa dozvedeli, že členovia občianskeho združenia  Pre náš Tomášov budú mať na starosti vyčistenie miestnej časti za kaštieľom popri kanály až po začiatok Alžbetínskej ulice.  Pod velením troch „uniformovaných“ hasičov sme sa teda  od kultúrneho domu na samotné miesto konania odviezli hasičským autom, resp. niektorí aj svojím autom.  Pred priestormi bývalého Kožatexu, mimochodom v minulosti  veľmi významný  zamestnávateľ mnohých žien z Tomášova,  si členovia nášho  občianskeho združenia rozdali  novo vyrobené tyrkysové tričká s vyšitým logom a webovou adresou občianskeho združenia Pre náš Tomášov. Tyrkysové tričká sme rýchlo obliekli na seba,  aby sme ešte  pred zahájením samotnej práce mohli na zvečnenie tejto  významnej udalosti  zapózovať v nových tričkách profesionálnej fotografke -  Katy Méry.  Pretože  občianske združenie  Pre náš Tomášov a tyrkysová farba (ako farba, pod ktorou sa naše občianske združenie bude v budúcnosti prezentovať)  je v podstate len vo svojich začiatkoch,  venujeme  tyrkysovej farbe v tejto zápisnici pár riadkov.  Tyrkysováfarba je vraj farbou morských lagún – teda, žeby sa v našich končinách vyskytovalo more aj s morskými lagúnami, to určite nie, ale zato v Tomášove máme náš krásny Malý Dunaj. Tyrkysová farba je vraj aj farbou priateľstva a náklonnosti  - priateľskí aj naklonení  k správnym a dobrým veciam – to my určite sme!  Tým že tyrkysová farba je spojením modrej farby  a zelenej farby spája v sebe aj ich účinky oboch týchto farieb.  Tyrkysová farba  vraj posilňuje kreativitu, živelnosť a sebadôveru ...  tak nech sú teda  naše všetky aktivity vždy kreatívne s patričnou dávkou živelnosti a sebadôvery.                  Vráťme sa však od  krásnej tyrkysovej farby (súhlasíme všetci J, však?) k samotnému čisteniu našej obce.   Po „dobrovoľne – povinnom“  pózovaní pred fotoaparátom spredu i zozadu, sme sa húfne pustili do čistenia nám prideleného miesta.  Od Kožatexu sme sa vybrali  čistiť miesto popri kanály smerom na kaštieľ a potom späť popri kanály smerom na Alžbetínsku ulicu. Sprvoti sme boli optimisti a vyzeralo to tak, že však tu snáď ani niet odpadu,                                     ale s pribúdajúcou prácou sa náš optimizmus začal  pomaly ale isto vytrácať. Ponachádzali sme skutočne všeličo – od pneumatík, rôznych plastových častí automobilov, rôzneho stavebného odpadu, starého počítača, komunálneho odpadu z kuchyne, pampersiek, sklenených fľašiek          od rôzneho alkoholu, plechovíc pív, plastových fliaš (vyzeralo to na dobrú žúrku) až po rôzne druhy topánok. Čo sa týka nájdených topánok, vyzbierali sme snáď viac párov topánok ako má Baťa v predajni.  Našli sa aj topánky značky Tommy Hilfiger, len žiaľ škoda že ich majiteľ nemal  na zaplatenie odvozu smetí.  Nájdené „poklady“ sa občas nezaobišli bez patričnej dávky humorného komentáru zúčastnených...  Približne okolo 11 30 h sme mali vyzbierané nespočetné množstvo vriec  smetí  a tiež  niekoľko kôp smetí väčších rozmerov, ktoré sa nezmestili do vriec.  Nami  vyzbierané smeti potom na traktor nahadzovali hasiči a ďalej ich  zvážali  na to určené kontajnery...                 Našu prácu sme zakončili tak, ako sme ju aj začali – a to spoločným fotografovaním sa pri krásnom starom  rozkvitnutom strome.  Poznamenávame,  že pre účely občianskeho združenia celú túto našu aktivitu fotograficky zachytávala Kaja Hajašová.  Fotky z tejto akcie „Vyčistime Tomášov“, na ktorej sme participovali,  budú dostupné na našej webovej stránke : www.prenastomasov.sk .                  

Hasiči sa napokon opäť  podujali odviesť  nás hasičským autom,  ale tentokrát  – pod most k Malému Dunaju, kde nám organizátori tejto aktivity uvarili chutný guláš. Predpokladám, že ho varil Baláž Vitáloš a snáď mal aj nejakých pomocníkov J. Po dobre vykonanej práci na čerstvom vzduchu (aj sme riadne vymrzli)  sme sa gulášu potešili, pretože nás v prvom rade dobre zahrial  a v druhom rade aj dobre  zasýtil. Chutil výborne. Ďakujeme.  Ku gulášu sa podávalo čapované pivo, v ponuke bola aj kofola.  Gabika Šáteková na zahriatie  priniesla ešte niečo, čo radšej nemenujem J.                                                                                                                                                                               Za účasť na tejto aktivite nám osobne poďakoval aj p. starosta, chvíľu s nami posedel, „pokecal“ a spoločne sme sa zhodli na tom, že táto aktivita určite mala veľký zmysel a určite bude potrebné v nej pokračovať...                                                                                                                                          Ako už býva  dobrým zvykom, pri stole s jedlom a s pitím sa začali rozvíjať debaty rôzneho druhu ... okrem iného sa aj okolo organizácie blížiaceho sa florbalového turnaja  a  májovej  zábavy ...  ale o tom zápis  až nabudúce J,  pretože sme sa  s dobrým pocitom z dobre vykonanej práce všetci rozišli domov za ďalšími sobotnými povinnosťami a relaxom...

P.S.  Veríme, že srnky, diviaky, zajace, bobry, ryby, bažanty a ostatná zver bude našou prácou spokojná  a veríme, že organizátorom tejto aktivity sa ich očakávania naplnili. Občianske združenie Pre náš Tomášov ďakuje,  že sa mohlo spolupodieľať na takejto zmysluplnej činnosti v našej obci.

 

 

(Zúčastnení : K. Tóthová, J. Tóth, V. Tóth, M. Grožajová, Z. Hajaš, K. Hajašová,   K. Hajašová, O. Šátek, G. Šáteková, Š. Šátek, S. Šátek, Ľ. Schulzová, Z. Bogár , T. Privits, H. Hlboký, A. Hlboká,     E. Farbová, A. Mučková, H. Rušáková)

 

 

Napísala : Henrieta Rušáková (20. apríla 2015)

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť