Ponúkame vyjadrenia BSK a MV SR - odboru Dopravnej polície k našej petícii za úpravu križovatky v centre Tomášova...Dôležitejšia je informácia z BSK, podľa ktoréj teraz musíme počkať, kým nás skoordinuje s OÚ Tomášov, s BSK, s odborom Regionálne cesty a Policajným zborom, aby sme spoločne určili ďalší postup...Verme, že to bude čo najskôr, aby sa križovatka urýchlene riešila...