Detský florbalový deň – 6.5.2017

 

         Detský florbalový deň v sobotu 6.mája sa bude konať pred kultúrnym domom v Tomášove. Prosíme rodičov, aby priviedli deti, ktoré budú mať záujem si zahrať v takomto poradí.

10:00 – deti prvého stupňa ZŠ (narodené 2011-2007)

13:00 – deti 5.-6. ročníkov (narodené 2006-2005)

16:00 – deti 7.-9. ročníkov (narodené 2004-2002)

 

         Nakoľko vopred nevieme počet zúčastnených detí, systém zápasu, respektíve miniturnaja sa určí po zistení skutočnosti prítomných. Deti sa rozdelia do dvoch, alebo viacerých tímov tesne pred zápasom/turnajom a odohrajú svoje stretnutia. Na deti čaká po skončení ich kategórie odmena. Postarané bude o pitný režim i občerstvenie.