Milí priatelia!

 

     V nedeľu 18.12.2016 po 16:30 sme v Tomášove spoločne zažili prekrásny večer. V blízkosti "Bačorky" sa zišli na pozvanie našich detí tie najznámejšie rozprávkové bytosti histórie! Aby sa ale toto podujatie mohlo uskutočniť, muselo množstvo ľudí vynaložiť obrovské úsilie. Počas celého projektu však vládla nevídaná atmosféra. Nadšení ľudia pomáhali z každej strany. V akcii bolo priamo zapojených viac ako 60 dobrovoľníkov. Tí pomáhali s výzdobou, prípravou scény, kultiváciou okolia, postavením vatry, ozvučením, zabezpečovaním ochrany života a zdravia ľudí, kreovaním masiek, poskytnutím rekvizít, zapožičaním materiálu, lodiek, lán, koní, hasičského auta, výsuvnej plošiny, organizovaním bufetu s čajom, varením kapustnice, poskytnutím hélia do balónov, zapožičaním agregátov, nákladného auta, zabezpečením vykosenia a úpravy terénu, zorganizovaním pyrotechnickej show, pečením medovníkov, stylovaním masiek, fotografovaním, natáčaním a množstvom iných činností, bez ktorých by sa taká úžasná akcia nemohla uskutočniť. Preto sa touto cestou chce naše OZ "Pre náš Tomášov", ako hlavný organizátor, poďakovať zúčastneným za neopakovateľnú pohodu počas celého večera, o ktorú sa všetci spoločne postarali.

 

Sponzori a dobrovoľníci - ĎAKUJEME

Alexander Farkas, Pekáreň Kvetoslavov, Andrea Hlboká, Zaira s.r.o. - spoločenské šaty, Fort systém, DHZ Tomášov, Tomášovskí vodníci, Matyi Csernák, Attila Szimeth, Marta Fuleová, Lucia Trebichalská, Mega Palacinka, Manželia Šátekovci, Walter Porsok, Laco Mokus, Silvia Čermáková, Robo Kalmár, Andrej Mózes, Roman Paulech, rodina Petreková, Tibor Lépes, Zoltán Bogár, rodina Bogárová, rodina Lelkešová, Róbert Szalay, Lenka a Maťa Kadlecové, Silvia a Veronika Lipkové, Boby Privits, firma Biokasz, Tomáš Privits, Poľnohospodárske družstvo Tomášov, materská škôlka Tomášov, Mária Bedleková, Patrik Blichar, rodina Tóthovcov, Ľubka Schulzová, Peter Lelkeš, Erik Peťovský a všetci jednotlivci, ktorí sa obliekli do masiek...a samozrejme úctu si zaslúžia i všetci významne zaangažovaní členovia OZ "Pre náš Tomášov"...