Milí priatelia! Vzhľadom na súčasnú situáciu sa naše tohtoročné Valné zhromaždenie bude konať až 17. novembra 2020. Nakoľko je zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb, a my musíme schváliť niektoré veci pre ďalších chod združenia (2 percentá z daní a pod.), VZ bude vykonané nasledovne. Poprosíme Vás, aby ste vyplnili nami pripravené tlačivo na splnomocnenie o zastupovaní na VZ. Zastupovať Vás bude Mario Porubec. Vyplnené tlačivo poprosíme vhodiť do schránky Ľubky Schulzovej v Tomášove do 1.11.2020. Samozrejme zápisnicu z Valného uverejníme, aby ste poznali výsledok nášho stretnutia. Tlačivo na splnomocnenie i program VZ nájdete aj v prílohe v skupinovom chate "Združeniaci" (messenger). Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na naše najbližšie aktivity s Vašou účasťou. OZ "Pre náš Tomášov".

 

files/Mria_VZ_pozv__2020.docx

files/Mria_VZ_spln__2020.docx