Míli členovia nášho OZ „Pre náš Tomášov“

 

         Rok 2019 je už minulosťou, spoločne sme privítali nový rok 2020. To však súčasne znamená, že ak chcete pokračovať vo svojom členstve v našom združení, prípadne pozvať aj nových ľudí medzi nás, tak je potrebné opäť zaplatiť členský poplatok. Ten sa nemení, 1€ na mesiac. Ak však chcete požívať výhody členstva v plnej miere, tak odporúčame zaplatiť hneď ročný poplatok vo výške 12€. Ten Vám umožní využiť už zľavu pri účasti na lyžiarskom zájazde v druhej polovici februára. A samozrejme naše zľavy pre členov sú pri každej akcii, ktorú spoločne organizujeme. Platia však iba pri zaplatení celoročného poplatku.

         Ak chcete stihnúť zľavu už pre lyžiarsky zájazd, je potrebné členský poplatok uhradiť najneskôr do 12.februára 2020, alebo pred uhradením lyžovačky (informácie k zájazdu budú čoskoro).

 

Ako sa dá členské uhradiť, prípadne prihlásiť do združenia?

 

  1. Možnosť – v hotovosti u pani Evy Farbovej (tel: 0911 579993)
  2. Bankovým prevodom - 2900726252/8330 s odkazom pre prijímateľa = Vaše meno(IBAN: SK4183300000002900726252)

FIO banka

 

         Noví členovia, poprosíme informovať o vstupe do združenia niekoho z našich štatutárov (Katarína Tóthová, Mária Grožajová, Mario Porubec). Členské platia iba osoby staršie ako 18 rokov.

         Súčasne dávame do pozornosti našim súčasným členom, ako i budúcim členom, že najbližšie Valné zhromaždenie sa bude konať v apríli 2020 v Kultúrnom dome v Tomášove. Bližšie informácie poskytneme neskôr.