Milí členovia nášho združenia! Máme tu ďalší rok a tak Vás všetkých poprosíme o zaplatenie členského príspevku na rok 2018. Výška sa opäť nezmenila, je to 1 euro na mesiac, teda ročné 12 eur. Peniaze môžete priniesť osobne pani Eve Farbovej, alebo poslať na účet 2900726252/8330 s odkazom pre prijímateľa = Vaše meno. Ďakujeme, OZ „Pre náš Tomášov“... Prečo sa oplatí byť našim členom?...Každý kto zaplatí plné ročné členské, má pri každej akcii organizovanej našim združením výrazné zľavy. Pocítite to už pri najbližšej lyžovačke, pri každom kultúrnom predstavení, letnom turistickom zájazde a iných podujatiach. Poprosíme členov o disciplínu a tak deadline pre vyrovnanie členského s uplatnením zľavy na marcovú lyžovačku je 15.február. Členské sa dá platiť aj po tomto termíne, ale zľavy sa budú uplatňovať až na nasledujúce akcie. Ďakujeme a tešíme sa ďalší krásny rok vo Vašej spoločnosti. OZ „Pre náš Tomášov“...