Milí občania!

            Určite očakávate výsledky našej spoločnej petície za úpravu kolíznej križovatky na hlavnej zastávke v našej obci. Žiaľ v súčasnosti plynie lehota, ktorú majú kompetentné orgány na zmenu daného stavu. Bratislavský samosprávny kraj inicioval teda stretnutie ich zástupcu, zástupcu Dopravného inšpektorátu Senec, pána starostu obce Tomášov a členov nášho petičného výboru. To sa konalo už 12. júla vo večerných hodinách v obradnej miestnosti obce Tomášov. Na stretnutí sa dohodlo, že kompetentní sa situáciou budú zaoberať a do konca augusta sa uskutočnia prvé vizuálne úpravy v križovatke v príjazde od Studeného. Na značku STOP sa v jej leme nalepí žltá viditeľná fólia a následne by sa malo prikročiť k ďalším krokom. BSK po tomto stretnutí označil našu petíciu za uzavretú. My teraz počkáme na následné kroky zainteresovaných strán a samozrejme ak budú iba kozmetického respektíve pomalého charakteru, pre nás petícia nebude určite uzavretá záležitosť. Teraz však milí občania musíme počkať na nové posuny v tejto záležitosti a určite Vás budeme informovať o nových iniciatívach z našej strany.

PS: na našej facebookovej stránke prikladáme i fotokópie vyjadrení od kompetentných inštitúcií...zvlášť po prečítaní zápisnice zo stretnutia všetkých strán si môžete urobiť názor, či ide kompetentným naozaj o úprimnú snahu problém vyriešiť...alebo, či sa na stretnutí „omylom“ neriešil úplne iný problém...

https://www.facebook.com/Pre-náš-Tomášov-1513976802188793/