Výkonný výbor:

 

Predseda:                  Katarína Tóthová

Podpredsedovia:       Mária Grožajová

                                  Mario Porubec

 

Ďalšie organizačné zložky:

 

Účtovníčka:               Andrea Hlboká

Pokladníčka:             Eva Farbová

 

 

Kontrolórka:              Katarína Hajasová