Skutočný začiatok na Emíliu!

 

       Bol to skvelý nápad vytvoriť nové občianske združenie, ktoré by mohlo aktívne vstupovať do spoločenského života v Tomášove. Po nápade sa išlo okamžite k realizácii. Prvé pracovné stretnutie nadšencov tejto myšlienky sa uskutočnilo v prevečer Kataríny, teda  na Emíliu, 24. novembra 2014 o 19:00 v zadnej miestnosti podniku u Juhoša. Približne 30 prítomných sa dohodlo na ďalšom postupe. Stanovy odovzdá na ministerstve vnútra prípravný výbor, za ktorý to mal vybaviť Mario Porubec.

       Prítomní sa dohodli i na názve nového združenia - "Pre náš Tomášov", ktorý bude dvojjazyčný.

        Zašlo sa až tak ďaleko, že sa vytvorila prakticky celá štruktúra budúceho výkonného výboru. Predsedkyňou by sa mala stať Katka Tóthová. Už len formálne by ju malo potvrdiť prvé Valné zhromaždenie po registrácii združenia. O financie sa bude starať dvojica skúsených žien, pani Eva Farbová a Andrea Hlboká. Počas týchto diskusií sa dokonca našli i prví sponzori, ktorí plánujú prispieť na našu činnosť.

        V závere sa otvorila otázka organizácie prvej spoločnej akcie - Mikuláš na vode! Pre deti Tomášova sa pripraví netradičný spôsob príchodu obľúbenej rozprávkovej postavičky, ktorá by nemala prísť bez darčekov. I tu reagovali prítomní spontánne! Každý chcel prispieť nejakym dielom. A tak sa rozdelili úlohy, aby sme 21.12.2014 mohli byť o 17-tej hodine naozaj pripravení! Premiéra našich aktivít sa musí podariť...

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť