Vytlačiť

     V lete 2017 sme v našej obci realizovali petíciu k zmene križovatky pri ústrednej autobusovej zastávke. Keďže sa tam neustále opakovali havárie, predovšetkým po chybách vodičov zo strany od Studeného, ktorí nedávali prednosť v jazde, tlačili sme kompetentné orgány k zmene značenia, respektíve k úplnému prepracovaniu križovatky. Začiatkom jesene sa konečne uskutočnili aspoň minimálne zmeny na spomínanej krížovej komunikácii. Ponúkame Vám, ako vyzerá súčasný stav. Na značky STOP sa pridal žltý výstražný lem a na vozovku sa namaľovala vodorovná značka. Veríme, že aspoň toto riešenie prispeje k eliminovaniu kolízných situácií na danej križovatke. Ak ale čas ukáže, že toto riešenie nie je postačujúce, našu iniciatívu oživíme a budeme s realizovanou petíciou (viac ako 1000 podpisov občanov obce!) opäť klopať na dvere inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za riešenia križovatiek v našom kraji. Veríme ale, že nové zmeny pomôžu sa vodičom lepšie orientovať a havárie v inkriminovanej lokalite vymiznú.

 

Kategória: Novinky