Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli svojim podpisom k petícii za bezpečnejšiu križovtaku v strede našej obce. Dnes sme Vaše hárky odovzdali Bratislavskému samosprávnemu kraju. V našej petícii je 1009 podpisov! Ďakujeme!