Vaše  2 % z dane môžu aj tento rok pomôcť Vami vybraným občianskym združeniam, či neziskovým organizáciám.  Ak neviete komu darovať  2 %  z dane, popozerajte sa pozorne  vo svojom okolí, či neexistuje nejaké občianske združenie, či nezisková organizácia,                 ktorá by s radosťou vaše 2% privítala. Ak nemáte takúto preferovanú organizáciu,                    my  budeme  radi, ak sa rozhodnete podporiť svojimi  2%  práve naše občianske združenie „Pre náš Tomášov“.  Pre nás sú 2 % z daní  tiež veľmi dôležitým príjmom.

Ako darovať 2 %  ?   My vám s tým  samozrejme radi pomôžeme.

A )       Ak ste zamestnanec :

  1. Do  15.02.2019  požiadajte  svojho  zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň  na tlačive :

 

„Žiadosť o vykonanie ročného  zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ... spravidla  vám toto tlačivo  predloží  účtovníčka, ktorá  bude pre vás  robiť  daňové priznanie.

 

V tomto tlačive od účtovnícky   je  dôležité v bode  VII.  „ Žiadosť o vystavenia potvrdenia o zaplatení dane   na účely § 50 zákona vyznačiť :                         „X“

                                                                                                                                                                                                                                               

  1. Keď  vám účtovníčka  vydá (niekedy v marci, apríli)  „Potvrdenie  o zaplatení dane z príjmov“ – toto pripojte k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ – preddefinované  tlačivo  s údajmi občianskeho združenia Pre náš Tomášov si môžete  stiahnuť aj TU[1] .

           Potrebné údaje: 

           IČO  :  42415411

           Právna forma :  Občianske združenie

           Obchodné meno :  Pre náš Tomášov

           Sídlo :  Mlynská 19, 900 44 Tomášov

 

           Najneskôr do 30.4.2019  pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska     potrebné formuláre:

(s  týmto tiež  radi pomôžeme)

  • Vyhlásenie o poukázaní 2%  zo zaplatenej dane  (naše preddefinované) 
  •  Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti (to od účtovníčky)

 

B)       Ak ste  FO, ktorá si podáva daňové priznanie SAMA , alebo ŽIVNOSTNÍK

 

           Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna       suma, ktorú môžete v prospech  občianskeho združenia  Pre náš Tomášov poukázať.  Táto suma musí byť minimálne 3 €.

V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% ❗️❗️❗️

 Potrebné údaje na vyplnenie v daňovom priznaní sú :

 IČO  :  42415411

 Právna forma :  Občianske združenie

 Obchodné meno :  Pre náš Tomášov

 Sídlo :  Mlynská 19, 900 44 Tomášov


 [1]